Δυτική Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα
Διοικητική περιφέρεια (11.350 τ. χλμ., 740.506 κάτ.) της Ελλάδας. Περιλαμβάνει τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, δηλαδή τις περιοχές που αποτελούν τον κύριο κορμό της Δ.Ε. Η πληθυσμιακή της πυκνότητα (65 κάτ./τ. χλμ. το 2001) είναι αρκετά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας (83 κάτ./τ. χλμ.) και η αστικοποίηση του πληθυσμού της (46% το 1991) μέτρια. Η οικονομία της περιφέρειας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα ο οποίος το 1991 απασχολούσε το 47% του ενεργού πληθυσμού της. Πολύ χαμηλό (43 με βάση το 100 ως μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1991) είναι και το Πρότυπο Αγοραστικής Δύναμης (ΠΑΔ) που χαρακτηρίζει την περιφέρεια. Με βάση τα παραπάνω, οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της περιφέρειας καθορίστηκαν ως εξής: α) Η αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης. Οι ακτές του Ιονίου πελάγους είναι ο φυσικός σύνδεσμος μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποφέρουν όμως από ανεπάρκεια αξιόλογων τουριστικών λιμανιών και χώρων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Ταυτόχρονα, λόγω της παρουσίας του σχεδόν αδιάβατου φράγματος της Πίνδου, οι ακτές της Δ.Ε. αποτελούν τον βασικό άξονα των χερσαίων συγκοινωνιών μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας μέσω των πορθμών Ακτίου-Πρέβεζας και Ρίου-Αντιρρίου. Για να επιτευχθεί αυτός ο αναπτυξιακός στόχος κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση των πιο σημαντικών λιμανιών της περιφέρειας, η δημιουργία νέων θέσεων εξυπηρέτησης ιδωτικών σκαφών, η ολοκλήρωση της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, μετά την παράδοση στην κυκλοφορία του έργου ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας το 2002, η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης Παραϊόνιας οδού και η ενίσχυση των έργων υποδοχής επισκεπτών. β) Η συγκράτηση του πληθυσμού μέσω της βελτίωσης του επιπέδου ζωής. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητο να επιλυθούν βασικά προβλήματα εξυπηρέτησης αναγκών, που συνιστούν βασικό πρόβλημα στα αστικά κέντρα, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγείας, να αξιοποιηθούν οι πιο σημαντικοί οικότοποι και να συντηρηθούν οι τουριστικοί και αρχαιολογικοί τόποι. Θα πρέπει επίσης να οργανωθούν καλύτερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, δεδομένου ότι αυτή η περιφέρεια, μαζί με τα Ιόνια νησιά, αποτελεί την πιο σεισμογενή ζώνη της Ελλάδας. γ) Η καλύτερη εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. δ) Η αναβάθμιση του επιπέδου της δευτερογενούς παραγωγής, η οποία είναι δυνατή λόγω της παρουσίας αξιόλογων αστικών κέντρων και συνδέεται άμεσα με την κατασκευή συγκοινωνιακών δικτύων και λιμανιών. Aεροφωτογραφία της Πάτρας, έδρας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (φωτ. ΑΠΕ). Aεροφωτογραφία των εργασιών ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, που είναι ένα από τα κυριότερα αναπτυξιακά έργα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδoς (φωτ. ΑΠΕ).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Ελλάδα - Τέχνη (Σύγχρονη) — Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 19ου & ΤΟΥ 20ού αι. Εξετάζοντας την ελληνική εικαστική δημιουργία σήμερα, μπορούμε να καταλήξουμε στις εξής παραδοχές: α) παρουσιάζει έργα με μεγάλο… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Ιστορία (Βυζάντιο, Τουρκοκρατία) — ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ιστορία του Βυζαντίου, μακρόχρονη και περιεκτική σε γεγονότα, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οικοδομημένη πάνω στα θεμέλια ενός οργανωμένου και ισχυρού ρωμαϊκού κράτους, κατέληξε σε μια δομή καθαρά… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Ιστορία (Νεότεροι χρόνοι) — Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (1828 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ) Τα γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας ήταν πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά, συνέτειναν δε, μέσα από αιματηρές εσωτερικές διενέξεις (με αποκορύφωμα τον εθνικό διχασμό) και… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Θρησκεία — ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Το περιεχόμενο της θρησκείας που επικράτησε στον ελλαδικό χώρο κατά την Παλαιολιθική εποχή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς. Τα λιγοστά και δυσεξιχνίαστης σημασίας ευρήματα δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Κοινωνία και Οικονομία (Αρχαιότητα) — ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η οικονομία στην Aρχαϊκή περίοδο Στον τομέα της οικονομίας, στην Aρχαϊκή περίοδο, σημειώθηκε μια σημαντική πρόοδος σε σχέση με τη Γεωμετρική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της Γεωμετρικής… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Αθλητισμός — Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Καταγωγή του αθλητισμού και των αγώνων Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την καταγωγή του αθλητισμού και των αγώνων είναι πολλές. Πολλά από τα αθλήματα, όπως το τρέξιμο, το ακόντιο και η… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Φιλοσοφία και Σκέψη — ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η φιλοσοφία ως κατανοητικός λόγος Όταν κανείς δοκιμάζει να προσεγγίσει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πρωτίστως έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα για τη γένεσή της. Πράγματι, η νέα ποιότητα των φιλοσοφικών θεωρήσεων της… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Ιστορία (Αρχαιότητα) — ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ (600000 1100 π.Χ.) Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, θεωρείται ότι η ζωή ξεκίνησε στον ελλαδικό χώρο από το 100 000 π.Χ. (Παλαιολιθική εποχή). Όμως, η χρονική περίοδος που ιστορικά παρουσιάζει εξαιρετικό… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Τέχνη (Αρχαιότητα) — ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Η απαρχή της αρχαίας ελληνικής τέχνης τοποθετείται συνήθως περί το 1100 π.Χ., μετά την κάθοδο των Δωριέων. Μετά την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β’ και την ανάγνωση των πινακίδων των ανακτόρων της Πύλου, των Μυκηνών, των… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Γραμματεία και Λογοτεχνία — ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ H λέξη ιστορία συνδέεται ετυμολογικά με τη ρίζα Fιδ , η οποία σημαίνει «βλέπω», και υπό αυτή την έννοια ιστορία είναι η αφήγηση που προκύπτει από έρευνα βασισμένη στην προσωπική παρατήρηση. Τα κείμενα των αρχαίων… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”